strzałka do góry

Odzyskiwanie danych Szkolenia Kontakt

artykuł dodany: 03-10-2018, kategoria: diagnostyka, autor: Kacper Łapiak

#1 Poradnik MHDD - skanowanie dysku


Poradnik ten dotyczy obłsługi jednego z najpopularniejszych programów do diagnostyki nośników danych. Zostanie on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest skanowaniu nośników. MHDD pozwala skanować zarówno dyski twarde, SSD, a nawet nośniki optyczne. Część druga przedstawiona zostanie w innym artykule, i dotyczyć będzie dotatkowych możliwości programu, o których warto mieć świadomość, a które nie są dostępne bezpośrednio z poziomu interfejsu.

Program MHDD (pobierz) należy wypalić na płycie lub utworzyć bootowalny nośnik USB.


UWAGA - wyłącz w BIOS usługę AHCI

Koniecznie wyłącz opcję AHCI (przestaw na compatible/IDE) w BIOS. Inaczej program MHDD nie wykryje nośników danych podłączonych do komputera. Niestety nie jest on kompatybilny z nowszym standarem kontrolerów SATA jakim jest AHCI.

UWAGA - jeśli posiadasz dyski ze złączem IDE

Dysk który ma zostać przeskanowany ustawiony musi być w tryb master. W przeciwnym wypadku nośnik nie zostanie zdetektowany.


mhdd start computer with adaptec scsc adapter support

Po załadowaniu się programu do pamięci podręcznej ukazuje się interfejs graficzny. Do wyboru mamy dwie opcje. Jeśli nie posiadamy adapterów SCSI możemy wybrać opcję numer 2, ale nie jest to konieczne. Obie możliwości pozwolą nam bezproblemowo pracować z nośnikami opartych o standardy SATA i IDE.

mhdd drive parameters created directory slave devices not supported

Kolejny ekran pozwala na wybranie nośnika, z którym będziemy pracować. Znajdują się tutaj wszystkie dyski twarde podpięte do komputera i nośniki optyczne. Jeżeli nie widzisz w tabeli swojego dysku, wyłącz w BIOS opcję AHCI, lub przestaw go na tryb master (w przypadu nośników z interfejsem IDE). Wpisujemy numer nośnika i zatwierdzamy enterem.
mhdd to get help press f1 or type help

Po przejściu do kolejnego etapu otwiera na się właściwy interfejs narzędzia skanowania. Aby zdetektować nasz dysk klikamy przycisk F4, który otwiera niewielkie niebieskie okno z kilkoma opcjami.mhdd start lba end remap timeout spindown after scan loop test repair erase delays destructive
Jak widzimy nasz dysk został zdetektowany. Jako, że uruchomiłem program na maszynie wirtualnej kolorem zielonym zamiast prawidłowego modelu dysku widnieje nazwa nadana przez VirtualBoxa. Obok podaną mamy liczbę sektorów jaką zawiera nasz nośnik. W moim przypadku wynosi ona 20,871,520 co odpowiada pojemności 10GB. W górnej sekcji zauważamy, że podświetlone zostały także dwa znaczniki DRSC i DRDY. Oznacza to, że dysk jest w gotowości i czeka na komendy.

W niebieskim polu do ustawienia mamy 7 opcji:
Start LBA - numer sektora od którego zaczniemy skanowanie
End LBA - numer sektora na którym zakończymy skanowanie
Remap - ta opcja pozwalna na zremapowania błędnych sektorów przypisując ich adresy do przestrzeni zapasowej.
Timeout (sec) - czas po którym sektor klasyfiowany jest jako uszkodzony
Spindown after scan - usypia dysk po zakończonym skanowaniu
Loop test/repair - zapętlanie testu
Erase Delays DESTRUCTIVE - nadpisuje błędne sektory

Jeżeli chcemy tylko przeskanować dysk, zostawiamy domyślne ustawienia i zatwierdzamy F4.

mhdd time unc abrt idnf amnf tonf bbk
Jeśli prawidłowo wykonałeś wszystkie kroki, powinien ruszyć proces skanowania. Tabela z prawej strony przedstawia zakresy prędkości odczytu poszczególnych sektorów. Występowanie brązowych i różowych sektorów świadczy, że dysk jest w złym stanie i należy liczyć się z możliwością jego zepsucia. Wystąpienie błędów typu TIME oznacza, że komputer nie mgół zintepretować stanu namgnesowania danego sektora. Wiele tego typu błędów świadczy o uszkodzeniu dysku. Jeżeli wystąpiło ich tylko kilka, przy ponownym skanowaniu można włączyć opcję Erase Delay DESTRUCTIVE co spowoduje ich przemagnesowanie i naprawienie. Błędy typu TIME mogą mieć różne przyczyny. Mogą pojawić się na przykład w wyniku nagłego odcięcia zasilania komputera.

Charakterystyka poszczególnych błędów:
TIME - wystąpienie stanu nieustalonego (przekroczono czas odczytu),
UNC - błąd korekcji ECC,
ABRT - odmowa przyjęcia komendy (dysk może być zabezpieczony hasłem),
IDNF - nieodnaleziony identyfikator sektora,
AMNF - nieodnaleziony znacznik adresowy sektora,
TONF - ścieżka dysku o nr. 0 nie została odnaleziona,
BBK - ondaleziono błędnie przypisany sektor lub wystąpił błąd CRC.

Artykuł był przydatny, podobał się? A może nie? Zostaw komentarz!